Program konferencji

Program wraz z plakatem w wersji pdf

CZWARTEK (17 X):

13:00 – 14:00 OBIAD
14:00 – 14:10 OTWARCIE KONFERENCJI

14:10 – 16:15 Panel I: Krajobraz i informacja
14:10 – 14:40 dr hab. Adam Bartoszek, UŚ, Krajobraz jako czynnik socjalizacji w świetle jakościowej teorii informacji
14:40 – 15:10 dr hab. Sebastian Bernat, UMCS, Doświadczanie krajobrazu w poznaniu geograficznym
15:10 – 15:30 dr Daniela Dzienniak-Pulina, UŚ, Czym się zachwycamy i co nas smuci w krajobrazie – analiza zawartości wybranych stron internetowych zajmujących się krajobrazem
15:30 – 15:50 dr Krzysztof Rojek, UMCS, Zjawisko paralaksy jako programistyczny kompromis między wolnością twórczą i ograniczeniami systemowymi
25 min dyskusja

16:15 – 16:35 PRZERWA KAWOWA I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

16:35 – 19:00 Panel II: Krajobraz i filozofia
16:35 – 17:05 dr hab. Anna Palusińska, KUL, Ikona. Statyczni bohaterowie i emocjonalny krajobraz
17:05 – 17:35 dr hab. Marcin T. Zdrenka, UMK, Figura widnokręgu. Konteksty etyczne
17:35 – 17:55 dr Anna Długozima, mgr inż. Ryszard Nejman, SGGW, Rus in urbe, czyli o reliktach wiejskiego krajobrazu sakralnego w strukturze miast powiatowych w Polsce
17:55 – 18:15 dr Marcin Leźnicki, UMK, Kształtowanie zrównoważonego krajobrazu na przykładzie koncepcji Eco-Miasta
18:15 – 18:35 mgr Adam Cichoń, UW, Krajobraz spowity twarzami
25 min dyskusja

19:00 UROCZYSTA KOLACJA

 

PIĄTEK (18 X):

8:00 – 9:00 ŚNIADANIE

9:00 – 11:15 Panel III: Krajobraz w malarstwie i muzyce
9:00 – 9:30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak, KUL, Przyroda realna – przyroda idealna. Antropologiczny aspekt przyrody w malarstwie europejskim XIV i XV wieku
9:30 – 10:00 dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ, UJ, Ekologia pejzażu dźwiękowego
10:00 – 10:30 dr hab. Kinga Kiwała, AM w Krakowie, Muzyka i morze. Obrazy i symbole akwatyczne w twórczości Eugeniusza Knapika
10:30 – 10:50 dr Izabela Dymitryszyn, mgr Michał Banaszek, mgr inż. Agata Jojczyk, dr inż. Ewa Kosiacka-Beck, SGGW, Krajobraz życia. Interpretacja wartości krajobrazu poprzez sztukę
25 min dyskusja

11:15 – 11:35 PRZERWA KAWOWA I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11:35 – 13:00 CZAS WOLNY
13:00 – 14:00 OBIAD

14:00 – 15:35 Panel IV: Krajobraz miasta
14:00 – 14:30 dr hab. Dobrosław Bagiński, prof. UPH, Sensualność krajobrazu miasta
14:30 – 14:50 dr Małgorzata Liszewska, UWM, Cesar Manrique i jego koncepcja estetyki krajobrazu
14:50 – 15:10 dr Waldemar Dymarczyk, UŁ, Co widać za oknem, czyli krajobraz wiejski widziany przez mieszczucha
25 min dyskusja

15:35 – 15:55 PRZERWA KAWOWA I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

15:35 – 16:50 Panel V: Krajobraz i literatura
15:35 – 16:05 dr hab. Maciej Kociuba, UMCS, Krajobraz i opisy przyrody w „Ad astra” Elizy Orzeszkowej i Tadeusza Garbowskiego. Kognitywne aspekty przestrzeni
16:05 – 16:25 mgr Adriana Maria Sajur, UMCS, Powieść – golem? – o trylogii Piotra Szewca
25 min dyskusja

17:00 KOLACJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI