Dzień III (20 X 2017)

Panel VII: POSTRZEGANIE

dr hab. Maciej Teodor Kociuba, UMCS, Obraz jako struktura holistyczna. Zdjęcia R. Horowitza w świetle modelu pentagonalnego

 

dr Kinga Kiwała, AM w Krakowie, Archetyp gór w muzyce XIX i XX w.

 

mgr Maciej Topolski, UJ, Ciało, obiekt, pragnienie. Obrazy i widzenie pornograficzne

 

mgr Adriana Sajur, UMCS, „Generation P” Wiktora Pielewina jako obraz rodzącego się konsumpcjonizmu

Dyskusja (prowadzący: dr hab. Józef Dębowski, prof. nadzw. UWM)

 

Panel VIII: WIZUALIZACJA – KONSUMPCJA – TECHNOLOGIA

dr hab. Józef Dębowski prof. nadzw., UWM, Rozszerzone systemy poznawcze i teleepistemologia. Czyli: czy w Matrixie możliwa jest prawda? – podejście drugie

 

dr Natalia Juchniewicz, UW, Obraz generowany przez technologie – problemy i wyzwania teoretyczne

 

dr Zbigniew Bednarek, UŁ, Fotografia wojenna jako obraz medialny i kulturowy (XIX–XXI wiek)

 

dr Daniela Dzienniak-Pulina, UŚ, Pamięć i działanie poprzez fotografię

 

lic. Aleksandra Surma, UMCS, Trzy obrazy przywódcy charyzmatycznego

 

Dyskusja (prowadzący: dr Kinga Kiwała)

wector mały

Przejdź do:

Dzień I Dzień II