Dzień II (19 X 2017)

Panel III: SŁOWO/OBRAZ

dr Jarosław Janowski, UMCS, Struktura obrazu jako kształt myśli

 

dr Anna Barańska-Szmitko, UŁ, Co w portrecie dziennikarza widzi interpretator tego obrazu? Wizerunek wizualny na tle werbalnego

 

dr Karolina Szcześniak, UMCS, Interwencyjność zobrazowana w fotografii reporterskiej

 

mgr Emilia Anna Kaniuk, UWM, Obraz – narzędzie do nauki historii

 

mgr Bartosz Ślosarski, UAM, Jak stać się widzialnym. Refleksje metodologiczne z wizualnych badań protestów społecznych

 

Dyskusja (prowadzący: dr hab. Dobrosław Bagiński)

 

Panel IV: REPREZENTACJE ŻYCIA SPOŁECZNEGO

dr Marta Kubiszyn, UMCS, Między dokumentacją a fotografią artystyczną: lubelskie zdjęcia Stefana Kiełszni

 

dr Michał Mazurkiewicz, UJK, Sport w malarstwie amerykańskim – przypadek George’a Bellowsa

 

dr Roland Łukasiewicz, WSM, „Widzenie” bezdomności społeczna percepcja środowiska osób bezdomnych

 

mgr Marlena Stradomska, UMCS, PTS, „Obrazy” w życiu społecznym? – samobójstwa i samookaleczenia

 

Dyskusja (prowadzący: dr Joanna Bielecka-Prus)

 

Panel V: HERMENEUTYKA OBRAZU

dr hab. Wojciech Michera, UW, Trupie podobieństwo

 

dr Janusz Bohdziewicz, AP w Słupsku, Światłowodzenie – od tele-wizji do tele-taktyki

 

mgr Adam Cichoń, UW, Czy kino umarło? – obraz i kryzys doświadczenia w teorii kina Gillesa Deleuze’a

 

mgr Kamila Morawska, UWr, Gastona Bachelarda teoria obrazu. Wstęp do nowej koncepcji podmiotowości

 

Dyskusja (prowadzący: dr Karolina Szcześniak)

 

Panel VI: SEMANTYKA OBRAZU

prof. dr hab. Grażyna Habrajska, UŁ, Co można wyrazić słowem, a nie można obrazem, a co można wyrazić obrazem, a nie da się słowem

 

dr hab. Zbysław Muszyński prof. nadzw., UMCS, Partyzantka semiotyczna dziś, czyli walka o mity i kody

 

dr hab. Dobrosław Bagiński, UPH w Siedlcach, Raport ze sztuki 2017 – „documenta 14” wystawa w Atenach i Kassel, 8.4–16.7.2017

 

dr Alicja Waszkiewicz-Raviv, UW, Estetyzacja mediów w świetle badań okulograficznych

 

dr Piotr Kozak, UW, Co to jest obraz?

 

mgr inż. Danuta Żak, UO, Rola malarstwa mimetycznego w oddawaniu głębokich struktur rzeczywistości w świetle filozofii Platona

 

Dyskusja (prowadzący: dr hab. Wojciech Michera)

 

Uczestnicy konferencji
Obraz – Poznanie – Społeczeństwo

wector mały

Przejdź do:

Dzień I Dzień III