Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy konferencji Krajobraz jako wartość kulturowa i przyrodnicza zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem do 27 września b.r.