Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy konferencji Krajobraz jako wartość kulturowa i przyrodnicza zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem do 27 września b.r.

[contact-form to=’obrazy@bacon.umcs.lublin.pl’ subject=’Formularz zgłoszeniowy’][contact-field label=’Imię i nazwisko oraz stopień (tytuł naukowy):’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Uczelnia instytucja:’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Adres e-mail:’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Numer telefonu (opcjonalnie):’ type=’text’/][contact-field label=’Posiłki wegetariańskie:’ type=’radio’ options=’Nie,Tak’/][contact-field label=’Dane do faktury VAT:’ type=’textarea’ required=’1’/][contact-field label=’Tytuł referatu:’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Abstrakt (maksymalnie 600 znaków):’ type=’textarea’ required=’1’/][contact-field label=’Słowa kluczowe:’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Komputer’ type=’checkbox’/][contact-field label=’Rzutnik’ type=’checkbox’/][contact-field label=’Odtwarzacz CD’ type=’checkbox’/][/contact-form]