Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy konferencji Obraz – poznanie – społeczeństwo. Od filozofii obrazu do socjologii wizualnej zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem do 24 września b.r.