Program konferencji

2 września (środa)

  • 8.00 – 11.00 rejestracja uczestników, śniadanie

[table caption=”SESJA PLENARNA (duża sala konf., 1 p.)”]

-\-\-

11.00– 11.20\ dr hab. Maciej Teodor Kociuba (UMCS)\Powitanie uczestników, idea konferencji, informacje organizacyjne
11.20– 12.00\ dr hab. Dobrosław Bagiński prof. nadzw. (KUL)\ Czy gramatyka wizualna jest możliwa i czy jest potrzebna?
12.00– 12.40\ prof. dr hab. Małgorzata Kowalewska (UMCS)\Prawda ukryta za zasłoną słów. Egzegeza integumentalna w pismach Wilhelna z Conches

[/table]

  • 13.00 – 14.00 obiad

OBRADY W SEKCJACH

[table caption=”SEKCJA 1 (duża sala konf. 1 p.), prowadzenie: dr hab. Dobrosław Bagiński, prof. nadzw.(KUL)”]

-\-\-

14.00– 14.40\ dr hab. Artur Mordka, prof. nadzw. (UR)\ Malarskie przedstawienie a postulowana jedność prawd obrazu – przypadek Francisa Bacona

14.40– 15.10\ dr Krzysztof Cichoń (UŁ)\ Od kontrastu do psychostasis. Dystynkcja jako zasada percepcji obrazów i sposób ekspresji symbolicznej w kulturze

15.10– 15.30\ mgr Borys Nowak (UW)\ Obraz archetypowy – możliwość eksploracji nieświadomości zbiorowej

15.30– 15.50\ mgr Agnieszka Łazicka (UMK)\ Bliskość i oddalenie świata. Merleau-Ponty’ego refleksja o sztuce

[/table]

[table caption=”SEKCJA 2 (sala kominkowa, parter), prowadzenie: dr Kinga Kiwała (AM Kraków)”]

-\-\-

14.00– 14.30\ dr Jakub Jernajczyk (ASP Wrocław)\ Reprezentacje dyskretne – ontologiczne i epistemologiczne aspekty nieciągłej struktury statycznych i dynamicznych obrazów cyfrowych

14.30– 15.00\ dr Łukasz Afeltowicz (UMK)\ Czemu właściwie służy neuroobrazowanie?

15.00– 15.20\ mgr Monika Marek-Łucka (ASP Wrocław, UW)\ Od pojęcia do obrazu. Problem reprezentacji na podstawie języka wizualnego ISOTYPE

15.20– 15.40\ mgr Ada Pałka (UJ)\ Tajemnice ukryte w rycinach Biblii Jana Ziarnki

15.40 – 16.00\ mgr Marta Ryczkowska\ We władzy obrazu. Skazanie na reprezentację – o rejestracji zjawisk ulotnych w sztuce.

[/table]

  • 16.00 – 16.30 przerwa kawowa (mała jadalnia na parterze/patio)
  • 19.00 kolacja

3 września (czwartek)

  • 8.00 – 9.00 śniadanie

[table caption=”SEKCJA 1 (duża sala konf. 1 p.), prowadzenie: dr hab. Małgorzata Kowalewska, prof. nadzw. (UMCS)”]

-\-\-

9.00– 9.40\ dr hab. Artur Andrzejuk prof. zw. (UKSW)\ Średniowieczny spór o rolę „species” w poznaniu

9.40– 10.10\ dr Anna Palusińska (KUL)\ Ikony hezychastyczne – mimesis i uobecnienie

10.10– 10.40\ dr Michał Zembrzuski (UKSW)\ Co jest przedmiotem pamięci – obraz czy to, co przedstawia? Komentarz autorów średniowiecznych (Albert Wielki, Akwinata i Piotr z Owernii) do rozwiązania Arystotelesa.

10.40– 11.00\ mgr Łukasz Kosiński (UMCS)\ Ikonografia wczesnośredniowiecznych manuskryptów irlandzkich jako źródło do poznania kościoła iroszkockiego

[/table]

[table caption=”SEKCJA 2 (sala kominkowa, parter), prowadzący dr Katarzyna Stadnik (UMCS)”]

-\-\-

9.00– 9.30\ dr Kinga Kiwała (AM Kraków)\ Rzeźba i muzyka. Relief w twórczości kompozytorów „Pokolenia Stalowej Woli”

9.30– 9.50\ mgr Agnieszka Cieślak (UW)\ Muzyka jako reprezentacja rzeczywistości w filmie „Artysta” Michela Hazanaviciusa

9.50– 10.10\ lic. Renata Dobkowska (UAM)\ Między ekspresją a reprezentacją. Rola muzyki w przekraczaniu granic niewyrażalności

10.10– 10.30\ lic. Monika Szczucka (UAM)\ Rola zapożyczeń muzycznych w procesie dźwiękowego odzier­cie­dla­nia rzeczywistości na przykładzie dziewiętnastowiecznych utworów programowych

[/table]

  • 11.00 – 11.30 przerwa kawowa (mała jadalnia na parterze/patio)

[table caption=”SEKCJA 1 (duża sala konf. 1 p.), prowadzenie: dr Jarosław Janowski (UMCS)”]

-\-\-

11.30– 12.00\ dr Krzysztof Wałczyk (Akademia Ignatianum Kraków)\ Doświadczenie religijne a estetyczne na przykładzie obrazów „Maesta” Cimabuego i Duccia

12.00– 12.30\ dr Izabella Andrzejuk (WSKPiSM Warszawa)\ Czego nie poznajemy przez obrazy? Fenomen doświadczenia mistycznego

12.30– 13.00\ dr Małgorzata Żak-Kulesza (KUL)\ Wizja świata w malarstwie mistrzów niderlandzkich i niemieckich XV i XVI wieku. Przyroda i człowiek między realizmem a idealizacją

13.00– 13.20\ dr Urszula Opyrchał (Uniwersytet Papieski Kraków)\ Obraz człowieka w opowieściach sufickich

13.20– 13.40\ mgr Maksymilian Woch (UJ)\ Wizualizacja w buddyzmie tantrycznym

[/table]

[table caption=”SEKCJA 2 (sala kominkowa, parter), prowadzenie: dr.hab. Artur Mordka prof. nadzw. (UR)”]

-\-\-

11.30– 12.00\ dr Alicja Kędziora (UJ)\ Ikonografia teatralna jako źródło wiedzy o teatrze II połowy XIX wieku

12.00– 12.20\ mgr. Maciej Kozłowski (PWSFTv i T Łódź)\ Relacje czasu i przestrzeni w filmowej narracji wizualnej na podstawie „Birdmana” w reżyserii Alejandro G. Inarritu

12.20– 12.40\ lic. Adam Cichoń (UW)\ Obraz filmowy jako wieloznaczny hieroglif w teorii kina Gillesa Deleuz’a

12.40– 13.00\ mgr Milena Rosiak (UŁ)\ Fotograficzne reprezentacje (nie)obecności w twórczości Wojciecha Prażmowskiego

13.00– 13.20\ mgr Joanna Piech (UMCS)\ Rola wizerunku na tle przemian kultury wizualnej

13.20– 13.40\ mgr Michał Wójciak (UJ)\ Czy ubrania potrzebują obrazów? Rola działań wizualnych w branży mody

13.40– 14.00\ mgr Piotr Fortuna (UW)\ Czego nie chcą reklamy? O przewagach i słabościach subvertisingu w świetle koncepcji W.J.T.Mitchella

[/table]

  • 14.00 – 15.00 obiad

OBRADY PLENARNE – DYSKUSJA PANELOWA

[table caption=”Obrazy i poznanie”]

-\-

15.00– 15.20\ dr hab. Maciej Teodor Kociuba (UMCS) (prowadzenie)

15.20– 15.40\ dr hab. Stefan Symotiuk prof. em. (UMCS)

15.40– 16.00\ dr hab. Marek Hetmański prof. nadzw. (UMCS)

16.00– 16.30\ dr hab. Zbysław Muszyński prof. nadzw. (UMCS)

16.30– 18.00\ dyskusja

[/table]

[table caption=””]

  • 19.00 kolacja (ognisko w ogrodzie)

[/table]

4 września (piątek)

  • 8.00 – 9.00 śniadanie

OBRADY BEZ PODZIAŁU NA SEKCJE (sala kominkowa, parter)

[table caption=”prowadzenie: dr Izabella Andrzejuk (WSKPiSM Warszawa)”]

-\-\-

9.00– 9.30\ dr Jarosław Janowski (UMCS)\ Skuteczność obrazów w kształtowaniu schematów pojęciowych Imago Mundi

9.30– 10.00\ dr Jarosław Strzelecki (UWM Olsztyn)\ Obraz – realistyczne szkice z info-fenomenologii

10.00– 10.20\ mgr Witold Wachowski (PAN,UW)\ Obrazy, które nas prowadzą. Koncepcja akordancji kanonicznych w badaniach nad kulturą

10.20– 10.40\ mgr Magdalena Pietrewicz (UWr)\ Badania poprzez obrazy, czyli o etnografii wizualnej w praktyce

10.40– 11.00\ lic. Sebastian Urbaniak (USz)\ Co znaczy idea montażu obrazów Waltera Benjamina dla postcolonial studies?

[/table]

  • 11.00 – 11.30 przerwa kawowa (mała jadalnia na parterze/patio)

[table caption=”prowadzenie: dr hab. Maciej Teodor Kociuba (UMCS)”]

-\-\-

11.30– 12.00\ dr Paweł Graf (UAM)\ Powieści-obrazy. O nowym doświadczeniu prozy uwikłanej w obrazowość

12.00– 12.30\ dr Katarzyna Stadnik (UMCS)\ Ikoniczność w języku: konieczność czy przypadek? Wybrane aspekty obrazowania w „Opowieściach Kanterberyjskich” Geoffrey’a Chaucera

12.30– 12.50\ mgr Damian Zubik (UMCS)\ Ekfraza obrazów Caspara Davida Friedricha w „Hanemannie” Stefana Chwina

12.50– 13.10\ lic. Gabriel Bednarz (UJ)\ Granice pojęcia znaku ikonicznego

13.10– 13.30\ mgr Marzena Żemejda-Zybura (UŚl Karowice, AJD Częstochowa)\ Rzeczywistość w prawie cywilnym

13.30– 13.50\ Marcin Szymański (UOp)\ Tekst filozoficzny jako intertekstualny obraz przesądów i prawdy

[/table]

14.00 – 14.15 dr hab. Maciej Teodor Kociuba (UMCS), Zakończenie konferencji

14.30 – 15.00 obiad