Ważne informacje

  • Opłata konferencyjna wynosi: 420 zł

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają :

1. Druk wystąpień konferencyjnych w formie zwartej lub w formie artykułów w punktowanych czasopismach (6-7 pkt.) – po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

2. Pełne wyżywienie oraz kawę i herbatę w przerwach między obradami.

3. Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz profesjonalną obsługę podczas konfencji.

4. Materiały informacyjne oraz promocyjne.

Nocleg – uczestnicy dokonują samodzielnej rezerwacji noclegów i opłacają koszty noclegu we własnym zakresie

Organizatorzy proszą o możliwie wczesną rezerwację miejsc noclegowych w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ze względu na ich ograniczoną ilość

  • miejsce w pokoju dwuosobowym: 80 zł za dobę od osoby
  • pokój jednoosobowy (standard): 115 zł za dobę
  • pokój jednoosobowy(o podwyższonym standardzie): 210 zł za dobę
  • Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem do 28 września b.r.
  • Opłatę konferencyjną należy wnieść do 5 października b.r. (wpłat należy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu referatu)

Dane konta:

84 1140 1094 0000 2905 1600 1133

z dopiskiem Filozofia kultury

w mBank SA O/Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście
20-002 Lublinie