Program konferencji

Harmonogram konferencji Obraz-Poznanie-Społeczeństwo:

PROGRAM KONFERENCJI

OPS - Plakat z programem 300dpi

BROSZURA

I Dzień (18 X 2017 r.):

11:00 – 12:00 rejestracja uczestników

12:00 – 12:30 OTWARCIE KONFERENCJI (SALA A)
12:30 – 13:00 prof. dr hab. Grażyna Habrajska, UŁ, Perswazyjna funkcja komunikatów dwukodowych (wizualno-werbalnych)
13:00 – 13:30 prof. dr hab. Krzysztof Olszewski, ASP w Warszawie, Ikonosfera Pracowni Komunikacji Intermedialnej – interdyscyplinarnie, na przykładzie studenckich realizacji
13:30 – 14:00 dyskusja

14:00 – 15:00 OBIAD

Panel I: OBRAZ I TRANSCENDENCJA (prowadzący: dr hab. Maciej Kociuba, SALA A)
15:00 – 15:30 prof. Paweł Bromski, WSSMiA w Warszawie, Nauka, obrazy, magia… w tzw. „Epoce Rozumu”
15:30 – 16:00 dr hab. Mirosław Murat, WSSMiA w Warszawie, Symbolika religii księgi a organizacja przestrzeni społecznej
16:00 – 16:20 dr Anna Palusińska, KUL, Hezychaści – odbiorcy Bożego światła. Nowa ziemia i nowy człowiek na hezychastycznej ikonie
16:20 – 16:35 mgr Renata Łukiewicz-Kostro, UMCS, KUL, Czym jest „Królestwo Boże”? Analiza w świetle językoznawstwa antropologicznego
16:35 – 16:50 mgr Magdalena Wdowiak, UJ, Wizualność języka religijnego i jego odczytanie na przykładzie Pieśni nad Pieśniami
16:50 – 17:10 dyskusja

Panel II: OBRAZ – POLITYKA – TWÓRCZOŚĆ (prowadzący: dr Joanna Bielecka-Prus, SALA B)
15:00 – 15:30 dr hab. Joanna Hańderek, UJ, Poznanie współczesności rozpoznanie w sztuce
15:30 – 15:50 dr Waldemar Dymarczyk, UŁ, Namalować polityka, czyli powrót zapoznanego medium
15:50 – 16:10 dr Karol Morawski, KPSW, Imaginarium sfery politycznej
16:10 – 16:25 mgr Marta Paulina Fisiak, UŁ, Skandal polityczny w cywilizacji ekranu.
16:25 – 16:40 mgr Zofia Władyka-Łuczak, UŁ, Autorskie ujęcie twórczości
16:40 – 17:00 dyskusja

17:15 – 19:45 mgr Zofia Mioduszewska, mgr Jacek Wajszczak, UW, Szkice z terenu. Praktyczny wstęp do współczesnego rysunku etnograficznego (WARSZTAT)

20:00 – 21:00 KOLACJA

wector mały

II Dzień (19 X 2017 r.):

8:00 – 9:00 ŚNIADANIE

Panel III: SŁOWO/OBRAZ (prowadzący: dr hab. Dobrosław Bagiński, SALA A)
9:00 – 9:20 dr Jarosław Janowski, UMCS, Struktura obrazu jako kształt myśli
9:20 – 9:40 dr Anna Barańska-Szmitko, UŁ, Co w portrecie dziennikarza widzi interpretator tego obrazu? Wizerunek wizualny na tle werbalnego
9:40 – 10:00 dr Karolina Szcześniak, UMCS, Interwencyjność zobrazowana w fotografii reporterskiej
10:00 – 10:15 mgr Emilia Anna Kaniuk, UWM, Obraz – narzędzie do nauki historii
10:15 – 10:30 mgr Bartosz Ślosarski, UAM, Jak stać się widzialnym. Refleksje metodologiczne z wizualnych badań protestów społecznych
10:30 – 10:50 dyskusja

11:00 – 11:25 PRZERWA KAWOWA

Panel IV: REPREZENTACJE ŻYCIA SPOŁECZNEGO (prowadzący: dr Joanna Bielecka-Prus, SALA A)
11:25 – 11:45 dr Marta Kubiszyn, UMCS, Między dokumentacją a fotografią artystyczną: lubelskie zdjęcia Stefana Kiełszni
11:45 – 12:05 dr Michał Mazurkiewicz, UJK, Sport w malarstwie amerykańskim – przypadek George’a Bellowsa
12:05 – 12:25 dr Roland Łukasiewicz, WSM, „Widzenie” bezdomności społeczna percepcja środowiska osób bezdomnych
12:25 – 12:40 mgr Marlena Stradomska, UMCS, PTS, „Obrazy” w życiu społecznym? – samobójstwa i samookaleczenia
12:40 – 13:00 dyskusja

13:00 – 14:00 OBIAD

Panel V: HERMENEUTYKA OBRAZU (prowadzący: dr Karolina Szcześniak, SALA A)
14:00 – 14:30 dr hab. Wojciech Michera, UW, Trupie podobieństwo
14:30 – 14:50 dr Janusz Bohdziewicz, AP w Słupsku, Światłowodzenie – od tele-wizji do tele-taktyki
14:50 – 15:05 mgr Adam Cichoń, UW, Czy kino umarło? – obraz i kryzys doświadczenia w teorii kina Gillesa Deleuze’a
15:05 – 15:20 mgr Kamila Morawska, UWr, Gastona Bachelarda teoria obrazu. Wstęp do nowej koncepcji podmiotowości
15:20 – 15:40 dyskusja

15:40 – 16:05 PRZERWA KAWOWA

Panel VI: SEMANTYKA OBRAZU (prowadzący: dr hab. Wojciech Michera, SALA A)
16:05 – 16:35 prof. dr hab. Grażyna Habrajska, UŁ, Co można wyrazić słowem, a nie można obrazem, a co można wyrazić obrazem, a nie da się słowem
16:35 – 17:05 dr hab. Zbysław Muszyński prof. nadzw., UMCS, Partyzantka semiotyczna dziś, czyli walka o mity i kody
17:05 – 17:35 dr hab. Dobrosław Bagiński, UPH w Siedlcach, Raport ze sztuki 2017 – „documenta 14” wystawa w Atenach i Kassel, 8.4–16.7.2017
17:35 – 18:05 dr hab. Beata Hoffmann, UW, Flakon perfumeryjny jako nośnik informacji społecznych
18:05 – 18:25 dr Piotr Kozak, UW, Co to jest obraz?
18:25 – 18:40 mgr inż. Danuta Żak, UO, Rola malarstwa mimetycznego w oddawaniu głębokich struktur rzeczywistości w świetle filozofii Platona
18:40 – 19:00 dyskusja

19:00 – 21:00 UROCZYSTA KOLACJA

wector mały

III Dzień (20 X 2017 r.):

8:00 – 9:00 ŚNIADANIE

Panel VII: POSTRZEGANIE (prowadzący: dr hab. Józef Dębowski, prof. nadzw. UWM, SALA A)
9:00 – 9:30 dr hab. Maciej Teodor Kociuba, UMCS, Obraz jako struktura holistyczna. Zdjęcia R. Horowitza w świetle modelu pentagonalnego
9:30 – 9:50 dr Mirosław Piechowiak, UAM, Od Platona do Feuerbacha. Pomiędzy epistemicznym a doksalnym percypowaniem obrazu
9:50 – 10:10 dr Kinga Kiwała, AM w Krakowie, Archetyp gór w muzyce XIX i XX w.
10:10 – 10:25 mgr Maciej Topolski, UJ, Ciało, obiekt, pragnienie. Obrazy i widzenie pornograficzne
10:25 – 10:40 mgr Adriana Sajur, UMCS, „Generation P” Wiktora Pielewina jako obraz rodzącego się konsumpcjonizmu
10:40 – 11:00 dyskusja

11:00 – 11:30 PRZERWA KAWOWA

Panel VIII: WIZUALIZACJA – KONSUMPCJA – TECHNOLOGIA (prowadzący: dr Kinga Kiwała, SALA A)
11:30 – 12:00 dr hab. Józef Dębowski prof. nadzw., UWM, Rozszerzone systemy poznawcze i teleepistemologia. Czyli: czy w Matrixie możliwa jest prawda? – podejście drugie
12:00 – 12:20 dr Natalia Juchniewicz, UW, Obraz generowany przez technologie – problemy i wyzwania teoretyczne
12:20 – 12:40 dr Alicja Waszkiewicz-Raviv, UW, Estetyzacja mediów w świetle badań okulograficznych
12:40 – 13:00 dr Zbigniew Bednarek, UŁ, Fotografia wojenna jako obraz medialny i kulturowy (XIX–XXI wiek)
13:00 – 13:20 dr Daniela Dzienniak-Pulina, UŚ, Pamięć i działanie poprzez fotografię
13:20 – 13:35 lic. Aleksandra Surma, UMCS, Trzy obrazy przywódcy charyzmatycznego
13:35 – 13:55 dyskusja

14:00 – 15:00 OBIAD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

wector mały