Ważne informacje

  • Opłata konferencyjna wynosi: 400 zł

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają :

1. Materiały informacyjne, druk materiałów pokonferencyjnych w formie zwartej lub w formie artykułów w punktowanych czasopismach (6-7 pkt.) – po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

2. Pełne wyżywienie oraz kawę i herbatę w przerwach między obradami.

Nocleg – uczestnicy dokonują samodzielnej rezerwacji noclegów i opłacają koszty noclegu we własnym zakresie

Organizatorzy proszą o możliwie wczesną rezerwację miejsc noclegowych w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ze względu na ich ograniczoną ilość

  • miejsce w pokoju dwuosobowym: 80 zł za dobę od osoby
  • pokój jednoosobowy (standard): 115 zł za dobę
  • pokój jednoosobowy(o podwyższonym standardzie): 210 zł za dobę
  • Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem do 2 października 2016 r.
  • Opłatę konferencyjną należy wnieść do 7 października 2016 r. (wpłat należy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu referatu)

Dane konta:

84 1140 1094 0000 2905 1600 1133
z dopiskiem „Filozofia kultury”

w mBank SA O/Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 6
20-002 Lublinie