Program konferencji

Konferencja rozpocznie się w Lublinie na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS o godzinie 11.00 (rejestracja od godziny 9.30). Uczestnicy zostaną powitani przez Władze Uczelni i wysłuchają wykładu inauguracyjnego. Następnie po posiłku uczestnicy zostaną przewiezieni do Kaplicy Św. Trójcy na Zamku, gdzie obejrzą unikalny w skali europejskiej zabytek sztuki średniowiecznej – malowidła bizantyńsko-ruskie. Potem przewidziane jest zwiedzanie kościoła pod wezwaniem św. Andrzej Boboli i zapoznanie się ze współczesną realizacją sztuki sakralnej, której autorem jest lubelski artysta Dobrosław Bagiński. Na kolację uczestnicy zostaną przewiezieni do Kazimierza Dolnego do Domu Dziennikarza gdzie od rana dnia następnego będą obradować.

Program Konferencji OMSiP (w PDF)
Jak dojechać na konferencję OMSiP? (w PDF)

Program:

Dzień I (12 X 2016r., WFiS UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4,
budynek „Starej” Humanistyki, parter, sala nr 4, Lublin):

9:30 – 11:00 rejestracja uczestników
11:00 – 11:20 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI („Stara” Humanistyka, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, parter, sala 4)
11:20 – 11:50 prof. dr hab. Karol Klauza (KUL) Ikona chrześcijańska jako przestrzeń spotkania historii z Transcendencją
11:50 – 12:20 dr hab. Joanna Hańderek (UJ) Ciało w sztuce – profanum?
12:20 – 12:40 dyskusja

12:40 – 13:40 OBIAD (Restauracja „Bazylia”, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, Lublin)

13:45 – 14:00 zbiórka pod Biblioteką Główną UMCS
14:00 – 17:00 wycieczka po atrakcjach kulturalnych Lublina
14:30 – 15:30 zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
16:00 – 17:00 zwiedzanie kościoła pw. św. Andrzeja Boboli (Lublin)
17:00 – 19:00 wyjazd do „Domu Dziennikarza” (Kazimierz Dolny)

19:00 – 20:00 KOLACJA („Dom Dziennikarza”, ul. Małachowskiego 17, Kazimierz Dolny)

Dzień II (13 X 2016 r., „Dom Dziennikarza”,
ul. Małachowskiego 17, Kazimierz Dolny):

8:00 – 9:00 ŚNIADANIE

Sala A Panel I (prowadzący: dr Kinga Kiwała):
9:00 – 9:40 dr hab. Romuald Piekarski prof. nadzw. (UG) Idol a idolatria – uwagi polemiczne względem koncepcji Jean-Luc Mariona
9:40 – 10:20 dr hab. Małgorzata Kowalewska prof. nadzw. (UMCS) Komiks w służbie średniowiecznej teologii
10:20 – 10:40 mgr Urszula Opyrchał (UPJPII) Obraz i forma w modlitwie i medytacji
10:40 – 11:00 mgr Karina Gaik-Dudziak (KUL) Islam – (nie)zakazane obrazy
11:00 – 11:20 dyskusja

Sala B Panel II (prowadzący: dr hab. Paweł Bytniewski):
9:00 – 9:40 dr hab. Józef Dębowski prof. nadzw. (UWM) W kwestii prawdziwości/fałszywości dzieł sztuki
9:40 – 10:20 dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (UMCS) Eliadego obrazowanie sacrum – symbol i obraz
10:20 – 10:50 dr Beata Trochimska-Kubacka (UWr) Pojęcie „obrazu” w ujęciu Hansa Beltinga i Georgesa Didi-Hubermana
10:50 – 11:10 mgr Aleksandra Żukowska (UG) Wizualne gry formą – poszukiwanie granic między sacrum i profanum
11:10 – 11:30 lic Gabriel Bednarz (UJ) Desakralizacja i sakralizacja sztuki w koncepcjach estetycznych L. Chwistka i S.I. Witkiewicza
11:30 – 11:50 dyskusja

12:00 – 12:30 PRZERWA KAWOWA

Sala A Panel III (prowadzący: dr hab. Maciej Kociuba):
12:30 – 13:10 prof. dr hab. Karol Klauza (KUL) Korespondencja sztuk wizualnych i audialnych w postrzeganiu sacrum
13:10 – 13:40 dr Kinga Kiwała (Akademia Muzyczna w Krakowie) Wyrazić niewyrażalne. Funkcja ciszy w muzycznym doświadczeniu sacrum
13:40 – 14:10 dr Gabriela Kurylewicz (UW) Czy koniecznie trzeba mówić obrazami?
14:10 – 14:30 mgr Katarzyna Kucia (UJ) „Saint François d’Assise” Oliviera Messiaena – mistyczny obraz (w) dźwięku
14:30 – 14:50 dyskusja

Sala B Panel IV (prowadzący: dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska):
12:30 – 13:10 prof. dr hab. Jadwiga Mizińska (UMCS) Wąż w ogrodzie. Sakralizacja profanum według Bruno Schulza
13:10 – 13:30 mgr Renata Łukiewicz-Kostro (UMCS) SZIR ha-SZIRIM (Pieśń najpiękniejsza). Obrazowanie za pomocą metafory. SACRUM i PROFANUM na przykładzie „Pieśni nad Pieśniami”
13:30 – 13:50 mgr Magdalena Wdowiak (UJ) Alegoryczne odczytanie „Pieśni nad Pieśniami” przez Orygenesa
13:50 – 14:10 dyskusja

15:00 – 16:00 OBIAD

Sala A Panel V (prowadzący: dr Jaroslaw Janowski):
16:00 – 16:40 prof. dr hab. Urszula Mazurczak (KUL) Piękno ciała – brzydota ciała. Problemy z cielesnością i duchowością
16:40 – 17:20 dr hab. Dobrosław Bagiński (UPH w Siedlcach) Ego i Ezo
17:20 – 17:50 dr Krzysztof Wałczyk SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie) Motyw „bogini matki” w przedstawieniach prehistorycznych a chrześcijańska „tronująca madonna”
17:50 – 18:20 dr Paweł Maciąg (ASP w Katowicach) Mozaiki Marko Rupnika i ich artystyczno-teologiczne przesłanie
18:20 – 18:40 dyskusja

19:00 – 20:00 UROCZYSTA KOLACJA

Dzień III (14 X 2016 r., „Dom Dziennikarza”,
ul. Małachowskiego 17, Kazimierz Dolny):

8:30 – 9:30 ŚNIADANIE

Sala A Panel VI (prowadzący: dr hab. Dobrosław Bagiński):
9:30 – 10:10 dr hab. Paweł Bytniewski (UMCS) Mit pierwszego obrazu
10:10 – 10:40 dr Anna Palusińska (KUL) Wieczność w obrazie
10:40 – 11:10 dr Reet Otsason (KUL) Człowiek jako imago Dei – między byciem a odzwierciedleniem
11:10 – 11:40 dr Jarosław Janowski (UMCS) Imago Mundi – między sacrum a profanum
11:40 – 12:00 dyskusja

Sala B Panel VII (prowadzący: dr hab. Małgorzata Kowalewska prof. nadzw. UMCS):
9:30 – 10:10 dr hab. Maciej Kociuba (UMCS) Józef Mehoffer – „Św. Barbara” jako struktura poliikoniczna
10:10 – 10:40 dr Karol Kollinger (PAN w Warszawie) Użycie sań w obrzędach pogrzebu na wczesnośredniowiecznej Rusi – w świetle źródeł ikonograficznych
10:40 – 11:10 dr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska) Święta geometria – mandale – kopuły geodezyjne. Buckminster Fuller jako mistyk
11:10 – 11:30 mgr Agnieszka Tes (Akademia Ignatianum w Krakowie) Współczesne polskie malarstwo abstrakcyjne między profanum a duchowością
11:30 – 11:50 dyskusja

12:00 – 12:30 PRZERWA KAWOWA

Sala A Panel VIII (prowadzący: dr Anna Palusińska):
12:30 – 13:00 dr Paweł Graf (UAM) Futurystyczne sacrum – futurystyczne profanum. Na podstawie obrazów poetyckich i malarskich
13:00 – 13:30 dr Grażyna Osika (Politechnika Śląska) Wikiverse – między sacrum i profanum świata zwizualizowanej informacji
13:30 – 14:00 dr Agnieszka Kuczyńska (UMCS) Fałsz piękna. Georges Bataille i „Documents”
14:00 – 14:30 dr Katarzyna Stadnik (UMCS) Czasoprzestrzeń w szkicu Zbigniewa Herberta „Kamień z katedry”
14:30 – 14:50 dyskusja

Sala B Panel IX (prowadzący: dr Krzysztof Wałczyk SJ):
12:30 – 13:00 dr Krzysztof Cichoń (UŁ) Autentyczne obrazy przemocy pomiędzy sacrum i profanum
13:00 – 13:30 dr Bartosz Wieczorek (UKSW) Obrazy wygnania i odkupienia. Sacrum w filmie
13:30 – 14:00 dr Joanna Jabłońska-Hood (UMCS) Sacrum vis-à-vis profanum w obrazowaniu Monty Pythona
14:00 – 14:20 mgr Adriana Sajur (UMCS) Symbole narodowe obecnie
14:20 – 14:40 dyskusja

15:00 – 16:00 OBIAD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI