Dzień III (14 X 2016)

Obrady Konferencyjne (Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym):

Panel VI:

dr hab. Paweł Bytniewski (UMCS) Mit pierwszego obrazu :


dr Anna Palusińska (KUL) Wieczność w obrazie :


dr Reet Otsason (KUL) Człowiek jako imago Dei – między byciem a odzwierciedleniem :


dr Jarosław Janowski (UMCS) Imago Mundi – między sakrum a profanum :


Panel VII:

dr hab. Maciej Kociuba (UMCS) Józef Mehoffer – „Św. Barbara” jako struktura poliikoniczna :


dr Karol Kollinger (PAN w Warszawie) Użycie sań w obrzędach pogrzebu na wczesnośredniowiecznej Rusi – w świetle źródeł ikonograficznych :


dr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska) Święta geometria – mandale – kopuły geodezyjne. Buckminster Fuller jako mistyk :


mgr Agnieszka Tes (Akademia Ignatianum w Krakowie) Współczesne polskie malarstwo abstrakcyjne między profanum a duchowością :


Panel VIII:

dr Paweł Graf (UAM) Futurystyczne sacrum – futurystyczne profanum. Na podstawie obrazów poetyckich i malarskich :


dr Grażyna Osika (Politechnika Śląska) Wikiverse – między sacrum i profanum świata zwizualizowanej informacji :


dr Agnieszka Kuczyńska (UMCS) Fałsz piękna. Georges Bataille i „Documents” :


dr Katarzyna Stadnik (UMCS) Czasoprzestrzeń w szkicu Zbigniewa Herberta „Kamień z katedry” :


Panel IX:

dr Krzysztof Cichoń (UŁ) Autentyczne obrazy przemocy pomiędzy sacrum i profanum :


dr Bartosz Wieczorek (UKSW) Obrazy wygnania i odkupienia. Sacrum w filmie :


dr Joanna Jabłońska-Hood (UMCS) Sacrum vis-à-vis profanum w obrazowaniu Monty Pythona :


mgr Adriana Sajur (UMCS) Symbole narodowe obecnie :