Dzień II (13 X 2016)

Obrady Konferencyjne (Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym):

Panel I:

dr hab. Romuald Piekarski prof. nadzw. (UG) Idol a idolatria – uwagi polemiczne względem koncepcji Jean-Luc Mariona :


dr hab. Małgorzata Kowalewska prof. nadzw. (UMCS) Komiks w służbie średniowiecznej teologii :


mgr Urszula Opyrchał (UPJPII) Obraz i forma w modlitwie i medytacji :


mgr Karina Gaik-Dudziak (KUL) Islam – (nie)zakazane obrazy :


Panel II:

dr hab. Józef Dębowski prof. nadzw. (UWM) W kwestii prawdziwości/fałszywości dzieł sztuki :


dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (UMCS) Eliadego obrazowanie sacrum – symbol i obraz :


dr Beata Trochimska-Kubacka (UWr) Pojęcie „obrazu” w ujęciu Hansa Beltinga i Georgesa Didi-Hubermana :


mgr Aleksandra Żukowska (UG) Wizualne gry formą – poszukiwanie granic między sacrum i profanum :


Panel III:

prof. dr hab. Karol Klauza (KUL) Korespondencja sztuk wizualnych i audialnych w postrzeganiu sacrum :


dr Kinga Kiwała (Akademia Muzyczna w Krakowie) Wyrazić niewyrażalne. Funkcja ciszy w muzycznym doświadczeniu sacrum :


dr Gabriela Kurylewicz (UW) Czy koniecznie trzeba mówić obrazami? :


mgr Katarzyna Kucia (UJ) „Saint François d’Assise” Oliviera Messiaena – mistyczny obraz (w) dźwięku :


Panel IV:

prof. dr hab. Jadwiga Mizińska (UMCS) Wąż w ogrodzie. Sakralizacja profanum według Bruno Schulza :


mgr Renata Łukiewicz-Kostro (UMCS) SZIR ha-SZIRIM (Pieśń najpiękniejsza). Obrazowanie za pomocą metafory SACRUM i PROFANUM na przykładzie „Pieśni nad Pieśniami” :


mgr Magdalena Wdowiak (UJ) Alegoryczne odczytanie „Pieśni nad Pieśniami” przez Orygenesa :


Panel V:

prof. dr hab. Urszula Mazurczak (KUL) Piękno ciała – brzydota ciała. Problemy z cielesnością i duchowością :


dr hab. Dobrosław Bagiński (UPH w Siedlcach) Ego i Ezo :


dr Krzysztof Wałczyk SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie) Motyw „bogini matki” w przedstawieniach prehistorycznych a chrześcijańska „tronująca madonna” :


Uroczysta kolacja