Dzień I (12 X 2016)

Otwarcie konferencji (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie):


Sesja plenarna – prof. dr hab. Karol Klauza (KUL) Ikona chrześcijańska jako przestrzeń spotkania historii z Transcendencją


Wycieczka – Parafia pw. św. Andrzeja Boboli: