Program konferencji

18 września (czwartek)

 

8.00 – 9.00      rejestracja uczestników, śniadanie
9.00 – 9.15      rozpoczęcie konferencji

 

9.15 – 9.55      dr hab. Joanna Hańderek (UJ), Obraz – współczesne narracje i kulturowe odniesienia

9.55 –10.35     prof. dr hab. Artur Mordka (Uniwersytet Rzeszowski) Status ontologiczny przedmiotu malarsko przedstawionego

10.35–11.05    dr Anna Ziółkowska-Juś (UAM), Prawda obrazu a rzeczywistość. Martin Heidegger a René Magritte

11.05–11.25    mgr Karolina Zabokrzycka (Uniwersytet Wrocławski), W ramach rozumienia. Krytyka przedstawienia jako formy poznania w pismach Martina Heideggera oraz Jacques’a Derridy

 

11.25–11.40    przerwa kawowa
11.40–12.00    dyskusja

 

12.00–12.40    prof. dr hab. Sławomir Marzec, (Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, ASP Warszawa) Wszystko –autokomentarz

12.40–13.00    mgr inż. arch. Paulina Tota (Politechnika Krakowska) Oczy skóry

13.00–13.20    mgr Katarzyna Frankowska (Telewizja Polska SA)Eksperymenty z obrazem i transdysyplinarność sztuki Jana Berdyszaka w świetle teorii symboli Nelsona Goodmana

 

13.20–14.00    dyskusja
14.00–15.00    obiad

 

15.00–15.40    dr hab. Krzysztof Guczalski (UJ), Co jest lepsze od obrazu w perspektywie?

15.40–16.10    dr Jarosław Janowski (UMCS), Perspektywa linearna w kontekście historii cywilizacji europejskiej

16.10–16.40    dr Kinga Kiwała, (Akademia Muzyczna, Kraków), Przestrzeń – obraz – dźwięk. „Katedra” Aleksandra Lasonia

16.40–17.00    Sławomir Kujawski, student (UMK, Toruń) Czy poznanie obrazowe słusznie jest spychane w czeluści emocjonalizmu i irracjonalizmu?

 

16.00–16.15    przerwa kawowa
16.15–16.45    dyskusja

 

16.45–17.25    dr hab. Maciej T. Kociuba (UMCS) Struktura poznania obrazowego

17.25–17.45    Paulina Gurgul studentka (UJ) Gastona Bachelarda rozumienia obrazu.

17.45–18.05    mgr Joanna Psiuk (UMCS), Wideopoezja. Próba odczytania obrazu jako poezji afektywnej

18.05–18.25    Damian Zubik licencjat (UMCS), Wulgarny buntownik czy romantyczny kochanek? Dwa typy obrazowania w poezji Rafała Wojaczka

 

18.25–19.00    dyskusja
19.00               uroczysta kolacja

 

19 września (piątek)

 

8.00 – 9.00      śniadanie

 

9.00–9.40        prof. dr hab. Dobrosław Bagiński (KUL) Dekalog wizualności

9.40–10.10      dr Maciej Rajewski (UMCS)Fotografia jako obrazowanie kultury tubylczej. Narzędzie – dokument – dzieło sztuki.

10.10–10.40    mgr Krzysztof Trojnar (UMCS) „Zdrada obrazu” – od fotografii cyfrowej do renderowania

10.40–11.00    mgr Monika Bakalarz (Uniwersytet Wrocławski), Techniczna „historia oka”: fotografia a granice estetycznego mimesis. Ontologiczny status obrazu fotograficznego w oparciu o koncepcję Rolanda Barthesa.

 

11.00–11.15    przerwa kawowa
11.15–11.45    dyskusja

 

11.45–12.25    prof. dr hab. Małgorzata Kowalewska (UMCS),Dyskurs i obraz: wartość poznawcza miniatur obrazujących treść dzieł Hildegardy z Bingen

12.25–12.55    dr Anna Palusińska (KUL) Obraz chrześcijański. Średniowieczne paradygmaty sztuki religijnej

12.55–13.25    ks. dr Krzysztof Wałczyk (Akademia Ignatianum , Kraków) Pejzaż i jego religijne konotacje na przykładzie malarstwa Jacoba van Ruisdaela i Caspara Davida Friedricha

13.25–13.45    Jan Maliszewski, student (UW), Obrazy – znaki i zjawiska. Wokół teorii ikony Pawła Floreńskiego

 

13.45–14.15    dyskusja
14.15–15.00    obiad

 

15.00–15.30    dr Magdalena Budzyńska (UMCS)Rola metafory i metonimii w obrazowaniu snów w poezji anglosaskiej XIX i pocz. XX w.

15.30–16.00    dr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska), Filozoficzne i kulturowe konsekwencje odrodzenia się jednoczesności słowa/obrazu/głosu w dobie kultury cyfrowej.

16.00–16.30    dr Grażyna Osika (Politechnika Śląska), Świat wizualności spotęgowanej. Analiza epistemologicznych konsekwencji zwrotu piktorialnego

16.30–16.50    mgr Joanna Kowalska (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław)

Rola obrazu, jako narzędzia wizualizacji informacji w procesie podejmowania decyzji na przykładzie wybranych uczestników rynku usług zdrowotnych w świetle badań przeprowadzonych w 2013r. na terenie Dolnego Śląska

 

16.50–17.15    przerwa kawowa i dyskusja

 

17.15–17.45    dr Lilianna Dorak-Wojakowska (Akademia Ignatianum , Kraków), Retoryka wizualna w teatrze. Kilka uwag o roli obrazu scenicznego w inscenizacjach Józefa Szajny

17.45–18.15    dr Jolanta Kociuba (UMCS) Obraz i rysunek jako źródło wiedzy w psychologicznej diagnozie sądowej

18.15–18.35    mgr Aleksandra Żukowska (Uniwersytet Gdański), Pomiędzy słowem a obrazem – specyfika narracji w książce autorskiej Iwony Chmielewskiej

18.35–18.55    mgr Krzysztof Piątek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) Rola obrazu w praktyce buddyzmu wadżrajany

 

18.55–19.30    dyskusja podsumowująca i zamknięcie konferencji
19.30               kolacja