Ważne informacje

Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł (wpłatę należy dokonać do 8 września 2014)

Dane:

mBank SA O/Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 6,20-002 Lublin
nr konta: 84 1140 1094 0000 2905 1600 1133   z dopiskiem „Filozofia kultury”

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają :

  1. Materiały informacyjne, druk materiałów pokonferencyjnych w formie zwartej lub w formie artykułów w punktowanych czasopismach (6-7 pkt.) – po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.
  2. Pełne wyżywienie, uroczystą kolację oraz kawę i herbatę w przerwach między obradami.

Nocleg